Sprawozdanie z kursów polsko-holenderskich.

Lublin, dn. 17.12.2014


Sprawozdanie z kursów polsko-holenderskich.
Lublin 20- 22 listopad 2014 

W dniach 20-22 listopada 2014 roku w Lublinie odbyły się organizowane przez Polsko holenderskie Fundacje Wandafonds i Wanda dwa kursy: podstawowy „Interdyscyplinarne leczenie dzieci z porażeniem mózgowym oraz dla zaawansowanych „Poprawa funkcjonowania dzieci z mózgowym porażeniem w życiu codziennym”.


Fundacja Wandafonds prowadzi swoja działalność na terenie wymiany wiedzy poprzez kursy w Polsce i staże w Holandii już od 2003 roku.
Kursy polsko-holenderskie w obecnej formie są prowadzone od 2011 roku, uzyskały akredytacje Towarzystw naukowych: rehabilitacji, ortopedii  i neurologii dziecięcej, Od 2013 roku są objęte również honorowym patronatem Konsultanta Krajowego ds. Rehabilitacji Medycznej  – Prof. dr hab. med. Krystyny Księżopolskiej –Orłowskiej.


Organizowane w tym roku po raz pierwszy w Lublinie kursy uzyskały poparcie władz miasta Lublina i Uniwersytetu Medycznego – objęte były honorowym patronatem: Prezydenta Miasta Lublin – Krzysztofa Żuka, JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – Prof. dr hab. med. Andrzeja Dropa, Klastra Usług Medycznych i Prozdrowotnych – Lubelska Medycyna – Mariusza Sagana.
Organizatorem kursu w Lublinie 2014 była holenderska Fundacja Wandafonds i polska fundacja Wanda. Prezesem obu fundacji jest Dr Ewa Kooyman-Piskorz – lekarz anestezjolog polskiego pochodzenia, od wielu lat na stale zamieszkująca w Holandii.
Kierownikiem naukowym programu szkolenia i kursów od początku działalności w Polsce jest Prof. Jules Becher – światowej sławy ekspert w dziedzinie rehabilitacji dziecięcej, pracujący w Wolnym Uniwersytecie  Medycznym w Amsterdamie.


Kurs był prowadzony przez nauczycieli holenderskich, współpracujących z Profesorem oraz przez nauczycieli polskich, od wielu lat biorących udział w prowadzonych szkoleniach, stażach w ośrodkach holenderskich, wspólnych konferencjach i spotkaniach naukowych, które stanowiły ważną część projektu wymiany wiedzy prowadzonego przez Fundacje.
W kursie dla zaawansowanych wzięli udział nauczyciele polscy i holenderscy:  Prof. dr hab. n. med. Jules Becher, prof Prof. dr hab. n. med. Marek Jozwiak, Prof. dr hab. n. med.  S. Snela, dr.n.med Marcin Bonikowski, dr Katinka Folmer, dr Annemieke Buizer, mgr Jennifer Blom, mgr Nienke Bergsma, mgr Koen van Dijk, mgr Els Spaargaren, mgr inż. Tom Gort, mgr Bart Snijder.
W kursie podstawowym wzięli udział nauczyciele: dr med. Marcin Bonikowski, prof.dr hab.n. med. Sławomir Snela, prof. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak, dr Olga Wolińska, dr n.med. Rafał Piasek, dr n. med. Jolanta Taczała, dr Małgorzata Szmurło, dr n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk, dr n. med. Marta Banach, mgr Cezary Łuckiewicz, mgr Katarzyna Stefaniuk, mgr Magdalena Segit-Krajewska, mgr Urszula Walukiewicz, dr Aleksandra Kulis, dr Paweł Żychowicz, mgr Urszula Chrabota, mgr Monika Pastuszak, mgr Marcin Łuc, mgr Radosław Rusinek, mgr Krzysztof Wilusz, mgr Jacek Kowalczyk, mgr Krzysztof  Jerzy Nowak, 
Uczestnikami kursów byli specjaliści z całej Polski: Kurs podstawowy - 30 osób: Gdańsk, Poznań, Jaworzno, Lublin, Białystok, Katowice,  Warszawa, Łosice, Elbląg; kurs dla zaawansowanych - 30 osób: Zamość, Opole, Lublin, Sopot, Jaworzno, Tychy,  Rzeszów, Katowice, Białystok. 


Warunkiem uczestnictwa w kursów było zgłoszenie zespołu interdyscyplinarnego w składzie: lekarz rehabilitacji, neurologii, ortopedii, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, ortotyki oraz stała praca  z dziećmi z porażeniem mózgowym przez okres co najmniej 2 lat .
Wyjątkowość kursów polegała na interdyscyplinarnym podejściu oraz specyficznym systemie przekazywania wiedzy łączącym teorię i praktykę.
Poza tradycyjnymi wykładami omawiającymi teorię, uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję wziąć udział w warsztatach z udziałem pacjentów – 15 dzieci brało udział w szkoleniu. Podczas warsztatów odbyło się wspólne badanie i ustalanie indywidualnych programów leczenia.
Ze względu na elitarność kursu wszystkie zajęcia prowadzone były w małych grupach uczestników pod okiem najwybitniejszych specjalistów z dziedziny rehabilitacji medycznej, ortopedii, fizjoterapii i terapii zajęciowej.
Równolegle do wykładów i warsztatów, które miały miejsce w hotelu Victoria, prowadzony był specjalny program skierowany do techników ortopedycznych, na których wykonane były ortezy dla 3 dzieci badanych podczas kursu. Miejsce realizacji tej części szkolenia oraz potrzebne materiały zapewniła Firma MUSI Lublin, spółka z o.o.


Dla rodziców została zorganizowana specjalna sesja informacyjna, prowadzona przez prof. Bechera, mgr Jennifer Blom, mgr Koen van Dijk. Spotkanie miało miejsce w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.

Przygotowanie sprawozdania w imieniu Fundacji – Kierownik Naukowy kursu podstawowego
dr med. Jolanta Taczała.

1. Profesor Becher onderzoekt een kind
    Prof. Becher bada dziecko
2. Dr. Malgorzata Szmurlo onderzoekt een kind
    Dr. Malgorzata Szmurlo bada dziecko
3. Alle deelnemers en  leraren op de laatste foto van de cursus
    Wszyscy uczestnicy i nauczyciele razem na zdjeciu ostatbiego dnia kursu
4. Het Nederlands  medisch comité op weg naar huis
    Holenderski komitet medyczny w drodze do domu