Laatste nieuws

Facebook

Wordt een vriend van het Wandafonds.

Kontakt

WANDAFONDS

Fundacja pomocy polskim dzieciom niepełnosprawnym

Prezes

E. J. Kooyman-Piskorz 
Graafdijk Oost 48
2973 XC MOLENAARSGRAAF

Skarbnik i zastępca sekretarza dla spraw polskich

Merian van Buren
E-mail:  wandafonds@gmail.com

Kontakt dla kursu

Magda Segit 0048 731 091 874
E-mail: sekretariatkursu@gmail.com

Wanda Fundacja
Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Polsce
Lechonia 5, 01 – 556 Warszawa, Polska
REGON: 060060700, NIP: 5632300578

Działalność fundacji Wandafonds jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu osób prywatnych, firm i instytucji dobroczynnych.
Twoje wsparcie jest dla nas i naszych podopiecznych bezcenne.

Zachęcamy do wspierania Fundacji poprzez wpłaty na konto:
Wanda Fundacja
Bank: BGZ nr konta: 462030 0045 1110 0000 01976040

  • Naam:
    Telefoonnummer:
    E-mail adres:
    Bericht: