Nowiny

Do wszystkich przyjaciół Wandafonds,


W ubiegłych latach, wspomagali  państwo Wandafonds, jednorazowo lub kilkakrotnie,  finansowo lub w inny sposȯb.  Jesteśmy bardzo wdzięczni za to wsparcie.  Bez państwa pomocy nigdy nie zrealizowalibyśmy naszych celȯw - polepszenie opieki medycznej  w Polsce, dla dzieci  z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Zarząd Wandafonds podjął decyzję  rozwiązania fundacji w 2015 roku, ponieważ osiągnięto wyznaczone cele  i  przekazano specjalistyczną wiedzę. Również, organizacja kursów zdana jest na całkowitą odpowiedzialność polskich lekarzy i medykȯw.  Dobre przykłady i uzgodnienia  gwarantują wysoki poziom kursȯw.

Fundacja Wandafonds zostanie rozwiązana w końcu 2016 roku.

Jako Zarząd, podjeliśmy niezbędne  kroki aby  fundację prawnie zakończyć, z pełnym  poparciem  naszego  Prezesa,  Ewy Kooyman-Piskorz.

Gdy w poprzednim roku, ogłosiliśmy końcową fazę fundacji, lekarze zdiagnozowali u Ewy  bardzo niebezpieczną chorobę z ktȯrej nigdy się nie wyleczyła. Było to dla nas  nieodżałowaną stratą, gdy Ewa, energiczna organizatorka i motor Wandafonds, zmarła 16 pazdziernika 2015 roku.

My, skarbnik i sekretarz, członkowie Zarządu,  latami pracowałyśmy z Ewą.  Mamy wielki szacunek dla jej samozaparcia  w użyciu wszystkich swoich sil i talentȯw  dla Wandafonds. Niezmordowanie dążyła do celu.  Miała tyle energii, że teraz jest nam ciężko bez niej.


Rozwiążemy Wandafonds według postanowień zawartych w naszych statutach.  Nieduży kapitał zostanie przeznaczony, jak określono  w statutach, na polskie dzieci  potrzebujące pomocy lekarskiej.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za dotacje w ubiegłych latach i  pozdrawiamy serdecznie.

Merian van Buren, skarbnik
Riet van ’t Hof, sekretarz

 

Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej

Każde dziecko ma prawo do dobrego leczenia, zwłaszcza jeżeli jest niepełnosprawne. W Holandii, już od wielu lat specjaliści reprezentujący rożne dziedziny medycyny współpracują, aby zapewnić dzieciom z porażeniem mózgowym oraz ich rodzinom profesjonalną pomoc w wielu dziedzinach życia. Fundacja Wandafonds pomaga w wymianie wiedzy na temat leczenia dzieci z porażeniem mózgowym pomiędzy Holandią i Polską.

Nasza misja

Celem naszego stowarzyszenia jest niesienie pomocy w zakresie leczenia i rehabilitacji dzieci dotkniętych mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Polski. Leczenie porażenia mózgowego to umożliwienie dziecku optymalnej koordynacji ruchu a przez to możliwości chodzenia. Nasz projekt obejmuje wymianę naukowych doświadczeń i poglądów w leczeniu tego schorzenia pomiędzy holenderskimi i polskimi ośrodkami poprzez kursy/warsztaty w Polsce i staże dla polskich zespołów w Holandii jak również  zakup potrzebnego wyposażenia i pomoc istniejącym oraz tworzącym się stowarzyszeniom rodziców.

Nasz cel

Holendersko Polski Komitet Medyczny Wandafonds pod kierunkiem prof. JG Bechera został powołany by: Kształtować interdyscyplinarne zespoły w leczeniu dzieci z MPD niezbędne w każdym ośrodku zajmującym się rehabilitacją dzieci z porażeniem mózgowym. Taki zespół powinien składać się z: lekarza rehabilitacji, neurologa, terapeuty zajęciowego, fizjoterapeuty i technika ortopedycznego. Szkolenie członków zespołu powinno przebiegać zgodnie z europejskimi standardami.

Sprawozdanie z kursów MPD 2014. J. Taczala