Laatste nieuws

Facebook

Wordt een vriend van het Wandafonds.

Het verslag van de basis en advanced cursussen in Lublin 20 tot 22 november 2014.

Het verslag van de basis en advanced  cursussen in  Lublin 20 tot 22 november 2014.
Op 20-22 november 2014 vonden in Lublin de cursussen plaats die georganiseerd werden door de Stichting Wandafonds en Wanda Fundatie: de basiscursus "Interdisciplinaire behandeling van kinderen met cerebrale parese en de geavanceerde cursus " Het verbeteren van het functioneren van kinderen met cerebrale parese in het dagelijks leven ".


De organisator van de cursus in Lublin in 2014 was de Nederlandse Stichting Wandafonds en de Poolse Wanda Fundatie. Voorzitter van beide  is Dr. Ewa Kooyman-Piskorz – anesthesioloog van Poolse afkomst, wonende in Nederland.
Het Wandafonds leidde het kennisuitwisselingsproject sinds 2003.
Het project berust o.a. op de trainingen en cursussen in Polen  en stages in Nederland.
De cursussen in hun huidige vorm werden uitgevoerd sinds 2011. Ze  ontvingen accreditatie van de Verenigingen revalidatie, kinderneurologie en orthopedie.  Vanaf 2013 vallen deze ook onder het Ere patronaat van de Nationale Consultant voor Revalidatiegeneeskunde – Professor Krystyna Księżopolska-Orłowska.
De cursussen werden voor het eerst uitgevoerd in Lublin en hebben  de steun verkregen  van de van Stad Lublin en de Medische Universiteit van Lublin. 
De cursussen hebben ontvangen het ere patronaat van de burgemeester van Lublin - Krzysztof Zuk,  de rector van de Medische Universiteit van Lublin - Prof. Andrzej Dropa envan de directeur van de Cluster van Medische diensten en gezondheid stad Lublin - Mariusz Sagan.
Wetenschappelijk voorzitter van het project van de kennisuitwisseling tussen Nederland en Polen is van het begin Prof. Jules Becher - een wereldberoemde expert op het gebied van kinderrevalidatie, werkzaam aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. De cursussen in Lublin werden uitgevoerd door  Nederlandse en Poolse docenten die sinds jaren deelnemen aan de  cursussen  en  trainingen in Polen en stages in Nederlandse centra. Gezamenlijke conferenties en wetenschappelijke bijeenkomsten vormden  een onderdeel van het project van de kennisuitwisseling van het Wandafonds.
De advanced cursus  werd gegeven door de volgende  Nederlandse  en Poolse docenten:
Artsen: Prof Jules Becher, Katinka Folmer, Annemieke Buizer , Martin Bonikowski, prof Sławomir Snela en prof Marek Jozwiak
Therapeuten: Jennifer Blom PT, Nienke Bergsma OT , Koen van Dijk OT, Els Spaargaren OT
CPO: Tom Gort, Nick Meijer
De basiscursus werd gegeven door de volgende Poolse leraren:
Artsen: Martin Bonikowski, prof. Sławomir Snela, prof. Marek Jozwiak, Olga Wolińska, Rafal Piasek, Jolanta Taczała, Malgorzata  Szmurło, Magdalena Chrościńska-Krawczyk, Marta Banach.
Therapeuten:  Cezary Łuckiewicz, PT, Katarzyna StefaniukPT, Magdalena Segít-Krajewska,PT,  Urszula Walukiewicz,PT,  Alexandra KulisOT, Paul ZychowiczPT, Urszula Chrabota, OT,Monika Pastuszak, OT.
CPO: Martin Luc, Radoslaw Rusinek, Christopher Wiglusz, Jacek Kowalczyk, Krzysztof Jerzy Nowak

De cursisten kwamen uit  heel Polen.
Aan de basis cursus namen 30 personen deel, afkomstig uit  Gdańsk, Poznań, Jaworzno, Lublin, Bialystok, Katowice, Warschau, Łosice, Elblag.
Aan de cursus voor gevorderden namen eveneens 30 personen deel, afkomstig uit Zamosc, Opole, Lublin, Sopot, Jaworzno, Tychy, Rzeszów, Katowice, Bialystok.

De criteria voor deelname waren:
• Men moest deel uitmaken van een multidisciplinair team samengesteld uit:  artsen; revalidatie, neurologie, orthopedie,  fysiotherapeuten, ergotherapeuten en  CPO.
• Constant werk met kinderen met cerebrale parese gedurende ten minste twee jaar.

Het unieke van de cursus  was de interdisciplinaire aanpak en de specifieke kennisoverdracht  aan het systeem, een combinatie van theorie en praktijk.
Naast de traditionele lezingen met het uitleg van de theorie, hadden de deelnemers de unieke kans om deel te nemen aan workshops met patiënten: 15 kinderen met hun ouders namen deel aan de training.
Tijdens de workshops was er een gezamenlijk  team dat de kinderen onderzocht en werd het individuele behandelprogramma vastgesteld.
De exclusieve waarde van de cursus werd vooral bepaald doordat alle werkzaamheden werden uitgevoerd in kleine groepen van deelnemers onder leiding van top specialisten op het gebied van de medische revalidatie, fysiotherapie en ergotherapie.
Parallel aan de lezingen en workshops die in het Hotel Victoria plaatsvonden, werd een speciaal programma uitgevoerd voor orthopedische technici. Naast de theoretische kennis werden ook orthesen gemaakt voor 3  van de kinderen die tijdens de cursus werden onderzocht. Dit gedeelte van de cursus vond plaats  in het orthopedische centrum van de firma MU Lublin. De firma  heeft ook de nodige materialen ter beschikking van de cursus gesteld.
Voor de ouders werd een speciale informatiebijeenkomst georganiseerd, onder leiding van prof. Becher, Jennifer Blom en  Koen van Dijk. De bijeenkomst vond plaats in het Universitair Kinderziekenhuis in Lublin.

Rapport werd gemaakt  door  de wetenschappelijk voorzitter van de basiscursus,
Dr. med. Jolanta Taczała