Laatste nieuws

Facebook

Wordt een vriend van het Wandafonds.

12 jaar Wandafonds

Op vrijdag 24 april heeft het Wandafonds een gezellige avond georganiseerd. Het project van de kennisoverdragt tussen de Nederlandse en Poolse  revalidatie centra was na 12 jaar van intensieve werkzaamheden voltooid. Het was een mooi  avond, in restaurant Zouthaven in Amsterdam, met het bestuur, de werkgroep, het medisch comite, en de mensen van de adviescommissie.
Meer….
Gedurende die tijd heeft het Wandafonds met al haar vrijwilligers en de leden van de Medisch Comite en Comite van Aanbeveling en Advies zich ingezet om te helpen bij de behandeling en rehabilitatie van kinderen in Polen die getroffen zijn door de Cerebrale Parese door middel van kennisoverdracht.
Nu de kennisoverdracht als afgerond kan worden beschouwd werd besloten om de cursussen en hun uitvoering in de Poolse handen te geven en kan men in Polen op eigen benen verder gaan. Het Medisch comite onder de leiding van prof. Jules Becher zal enige steun geven wanneer hierom gevraagd wordt.


Eva Kooyman, voorzitter van het Wandafonds heeft die avond een toespraak gehouden waarin ze de geschiedenis en al het werk dat de vrijwilligers verzet hebben de reveu heeft laten passeren.
Genoemd werden: de samenwerking met centra in Polen en Nederland, cursussen met Workshops, Stages in Nederland, bezoek van vertegenwoordigers van centra uit Polen, oprichting en ondersteuning van ouderverenigingen en de financiering van apparatuur, hulpmidden en medicijnen. Allemaal onderdelen waar het Wandafonds zich voor heeft ingezet.


Ook Professor dr. Jules Becher heeft namens het medisch comite een woord van dank  gesproken en ook daaruit bleek de enorme hoeveelheid werk dat belangeloos is verzet.
Het Wandafonds gaat de laatste fase in met de afronding van haar projecten en is enorm trots op wat mensen met elkaar kunnen bereiken.


Het bestuur van het Wandafonds bedankt iedereen heel hartelijk voor alle hulp de afgelopen jaren. De sponsoren, die het werk financiëel mogelijk hebben gemaakt, de vrijwilligers voor het vele werk, vóór en achter de schermen, het medische team en allen die zich betrokken toonden bij het werk van het Wandafonds.
Het bestuur is dankbaar, trots en blij met het behaalde resultaat en wenst hen die het werk in Polen voortzetten alle goed een veel succes.


Bestuur Wandafonds, de voorzitter, Eva Kooyman.