Laatste nieuws

Facebook

Wordt een vriend van het Wandafonds.

Welkom op de website van het Wandafonds

Aan alle Sponsoren en Wandafonds vrienden,

In de afgelopen jaren hebt u één of meerdere malen het Wandafonds financieel of op andere wijze gesteund. Wij zijn u daar zeer dankbaar voor. Zonder uw hulp zouden wij onze doelen: “Het verbeteren van medische zorg aan Poolse spastische kinderen “  nooit hebben kunnen realiseren.

In het jaar 2015 heeft het bestuur van het Wandafonds besloten om het fonds te beëindigen. De doelen zijn behaald, de kennis is voldoende overgedragen. Ook de cursussen kunnen nu worden gehouden onder volledige verantwoordelijkheid van Poolse artsen en paramedici. Er zijn goede afspraken  gemaakt om de kwaliteit van de cursussen te waarborgen. Het jaar 2016 is het laatste jaar voor het Wandafonds.

Als bestuur hebben wij de afgelopen periode de nodige stappen gezet om het fonds juridisch te beëindigen. Onze voorzitter, mevrouw Eva Kooyman-Piskorz, stemde hier ook van harte mee in.

Maar toen we het afgelopen jaar in de afrondende fase waren openbaarde zich bij Eva een zeer ernstige ziekte, die haar fataal is geworden. Wij vinden het heel dat Eva, de energieke oprichtster en drijvende kracht van het Wandafonds, op 16 oktober 2015 is overleden.

Wij als penningmeester  en secretaris hebben jarenlang met Eva samengewerkt. Wij hebben groot respect voor de wijze waarop zij haar krachten en talenten heeft ingezet voor het Wandafonds. Onvermoeibaar ging ze door tot het einde. Het is bitter om haar, die zoveel energie had, nu al te moeten missen.

Wij zullen de afwikkeling van het Fonds regelen conform de voorschriften zoals vermeld in onze statuten. Het kleine bedrag dat nog resteert zal als alle stukken getekend zijn worden besteed aan een doel zoals genoemd in de statuten: voor Poolse kinderen die medische zorg nodig hebben.

Wij willen u nogmaals danken voor uw bijdrage de afgelopen tijd en we wensen u alle goeds toe.

Merian van Buren, penningmeester,
Riet van ’t Hof, secretaris.

 

 

 

 

Ieder kind heeft recht op goede gezondheidszorg. Zeker als dat kind gehandicapt is. In Nederland is goede zorg vanzelfsprekend. Alle medische disciplines staan klaar om het kind en zijn ouders op ieder gebied te helpen, dat is niet het geval in Polen. Het Wandafonds zet zich in voor deze kinderen.

Onze missie

De missie van het Wandafonds is kennisuitwisseling te stimuleren in de behandeling en revalidatie van kinderen  met Cerebrale Parese in Polen. Het gaat hierbij om spasticiteit veroorzaakt door aangeboren hersenbeschadiging. Deze aandoening het officieel Cerebrale Parese, afgekort CP.
De behandeling van zo een kind zou moeten leiden tot optimale coördinatie van het beweging en daardoor in vele gevallen mogelijk maken dat uiteindelijk het kind kan lopen.
Ons project omvat de  kennisuitwisseling over de behandeling tussen Nederland en Polen in vorm van de cursussen en workshops in Polen, stages voor Poolse teams in Nederland, aankoop noodzakelijk uitrusting en hulp aan de verenigingen van de ouders.

Doelstelling

Het Nederlands Pools Medisch Comité van het Wandafonds onder de leiding van prof. J.G. Becher pleit voor:
Het vormen van multidisciplinaire teams in de behandeling van kinderen met CP.
Het samenstellen van een dergelijk team is een noodzaak voor elk revalidatiecentrum.
Het team bestaat uit: revalidatie arts, neuroloog, ergotherapeut, fysiotherapeut en orthopedische instrumentenmaker 
De opleiding van alle teamleden zou moeten volgen de Europese normen.

Steunt u ook de spastische kinderen ?  Uw bijdrage helpt ze op eigen benen te staan.

Link Rapportage Cursussen 2014 Lublin.